Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Skybar SIXX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Je geeft ons toestemming je naam en foto te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de gemaakte foto's in Skybar SIXX mogen gebruiken in advertenties of voor publicatie op onze website en Facebook, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt.